Keni dëgjuar për thirrjen e Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes për grante për startup-e dhe lehtësues?